Algemene voorwaarden - Relax4You

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Privacybeleid vanaf 1 mei 2018

Aansprakelijkheid

De klant is zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie tijdens de massage.
Relax4You is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het advies dat je gekregen hebt.
Relax4You behoud zich het recht om u te weigeren wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet of zich eraan houd zonder opgave van redenen.

Acceptatie

De masseur behoud zich het recht om de klant te weigeren.
Alleen klanten zonder zeer ernstige complicaties worden geholpen door de masseur.

Annulering of beëindiging van diensten

Indien er tijdens de behandeling een ziekte optreedt dat invloed heeft op de behandeling van de klant en geen verdere behandeling plaats kan vinden bij de masseur, zal de behandeling per direct worden gestaakt door de masseur en worden overgelaten aan een arts.
Bij annulering van een afspraak dient de klant tenminste 24 uur van tevoren af te bellen of te mailen.
Het niet tijdig annuleren kan Massagepraktijk Relax4You 100% van de behandelingskosten in rekening brengen.

Betalingsvoorwaarden

Voordat de massage is begonnen dient de massage te worden betaald middels een contante betaling of waardebon.
Er is geen bancontactautomaat, betalen met bancontactapp kan wel.
Wenst u een factuur, dan ontvangt u deze binnen de week via mail.

Garanties

De masseur kan geen garantie geven dat de klant daadwerkelijk van de klachten afkomt tijdens de diensten die gegeven worden door de masseur.
De masseur garandeert dat zij haar diensten zo goed mogelijk zal verlenen aan de klant indien aan de plichten van de klant wordt gehouden.

Geheimhouding

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt.

Klachten
De klant kan klachten schriftelijk indienen bij de masseur.
De klacht dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 24 uur na constatering en aangetekend naar het adres: Relax4You, Brouwerijstraat 3, 3890 Vorsen.

Tarieven en tariefwijzigingen

De masseur behoud zich het recht om op elk willekeurig moment de tarieven te kunnen wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar te maken aan de klant.
De nieuwe prijzen gaan in op elke vervolg dienst die nog niet betaald is door de klant.

Reclames en acties

Actieprijzen zijn alleen tijdens de gemelde actieperiode geldig.
De kortingen en acties zijn niet met elkaar te combineren.

Geschenkbon
Een geschenkbon kan niet worden ingewisseld voor geld. Het bedrag vermeld op een geschenkbon, dient volledig te worden besteed. Er vindt geen terugbetaling plaats van niet gebruikte geschenkbonnen.

Verplichtingen van de klant
De klant dient eerlijk te zijn over zijn over alle zaken die van invloed kunnen zijn om een juiste massage te geven.
De klant dient zich te houden aan de betalingsvoorwaarden.
De klant dient zich te houden aan de Algemene voorwaarden. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu